Life4Balance
          
            Velkommen

        Hvad er coaching

           Life coaching

       Business coaching

       Priser og Betaling

             Kontakt

velkommen
Gennem sparring og refleksion hjælper jeg dig til øget indsigt og balance, så du når dine mål og drømme på en effektiv og spændende måde.

Vores sessioner vil skabe den udvikling, der gør dig i stand til at fokusere på det, der er rigtigt for dig, så du bliver afklaret, finder din personlige mission og opnår succes…

Hvad er Coaching velegnet til?

  • at fremme læring og kompetenceudvikling

  • at skabe bevidsthed

  • at styrke og udvikle teamsamarbejde

  • at effektivisere teamsamarbejde

  • at styrke det personlige lederskab

  • at fremme effekten af strategisk planlægning

  • at afklare bevidsthed og parathed i forbindelse med delegering af ansvar og kompetence

  • at bidrage til planlægning af karriere

  • at afklare fordele og ulemper ved forandringer

  • at fremme personlig udvikling

 
 
 
 Copyright 2008 by Life4Balance